Thursday, 28 February 2013

Ζει σε μια προσευχή


Της εν αναμονή της επιβεβαίωσης από τα αστέρια,
Από την Αφροδίτη, Απόλλων, ακόμα και τον Άρη,
Για ένα σημάδι για να την αφήσει να γνωρίζουν, ότι δεν είναι μόνη της
Για να δώσουμε ελπίδα της για μια λύση,
Σωστό ή λάθος μόνο και μόνο για να βγούμε από αυτό το σύνταγμα,
Μπορείτε να έχετε βραβευθείσες κατοχές της
Της αντικείμενα από άχρηστα πλούτη και συλλογές
Ξέρει η δόξα δεν θα διαρκέσει για πολύ
Δεν θα σας δείξει ήταν ανήκετε
Δεν θέλει την φήμη
Η τύχη ή η βασιλεία
Το μόνο που μένει να κάνουμε τώρα είναι να περιμένουμε,
Για να κρατήσει σφιχτά και προσεύχονται,
Περιμένει ένα σημάδι για να την αφήσει να ξέρετε
Δεν είναι μόνη της
Δεν είναι μόνη της
Δεν είναι μόνη της
Δεν είναι μόνη τηςTuesday, 26 February 2013

"It Came True!"

Anne Hathaway accepting her award for Best Supporting Actress at the Oscars!

Thursday, 21 February 2013

People That Come Into Your Life

Sometimes people come into your life and you know right away that they were meant to be there, to serve some sort of purpose, teach you a lesson, or to help you figure out who you are or who you want to become. You never know who these people may be (possibly your roommate, neighbor, co-worker, longest friend, lover, or even a complete stranger) but when you lock eyes with them, you know at that very moment that they will affect your life in some profound way.Some people come into our lives and quickly go.

Some people move our souls to dance.

They awaken us to new understanding with the passing whisper of their wisdom.

Some people make the sky more beautiful to gaze upon.

They stay in our lives for awhile, leave footprints in our hearts,

and we are never, ever the same.And sometimes things happen to you that may seem horrible, painful, and unfair at first, but in reflection you find that without overcoming those obstacles you would have never realised your potential, strength, willpower, or heart. Everything happens for a reason, nothing happens by chance or by means of luck. Illness, injury, love, lost moments of true greatness, and sheer stupidity all occur to test the limits of your soul. Without these small tests, whatever they may be, life would be like a smoothly paved, straight flat road to nowhere. It would be safe and comfortable, but dull and utterly pointless. The people you meet who affect your life, and the success and downfalls you experience help to create who you become.Even the bad experiences can be learned from. In fact, they are probably the most poignant and important ones. If someone hurts you, betrays you, or breaks your heart, forgive them, for they have helped you learn about trust and the importance of being cautious when you open your heart. If someone loves you, love them back unconditionally, not only because they love you, but because in a way, they are teaching you to love and how to open your heart and eyes to things.Make every day count! Appreciate every moment and take from those moments everything that you possibly can for you may never be able to experience it again. Talk to people that you have never talked to before, and actually listen. Let yourself fall in love, break free, and set your sights high. Hold your head up because you have every right to. Tell yourself you are a great individual and believe in yourself, for if you don't believe in yourself; it will be hard for others to believe in you.You can make of your life anything you wish. Create your own life then go out and live it with absolutely no regrets.-Author Unknown

Wednesday, 13 February 2013

I'm Going To London Fashion Week!

I'm going to London Fashion Week! YES!!!!
I will be attending the Eugene Lin fashion show on Monday 18th February for HerUni.com! Backstage access included and I will get the chance to talk to the AOFM team who will be doing the make-up for the show! So excited!!
Wooo! Now... I need to plan an outfit for the day..... :)
xxxx

Sunday, 10 February 2013

Sunday

Excited for a gym, swim and sauna session today! I need to chill in the sauna soooo bad!
Also, Project Get Rid of Tummy Fat is going to plan! Nearly there now!

Tuesday, 5 February 2013

Squats Squats and more Squats!

Can see a huge change in my legs thanks to all the squats and lifting i have been doing!

Ass ass ass! 


Saturday, 2 February 2013

Friday, 1 February 2013

WINTER WORKOUTS MAKE BEACH BODIES.


Keep Calm And Save Money!


So January has come and gone and you are now left with not an awful lot in your account due to Christmas shopping and the fabulous January sales! Fear not as here are 10 top tips on how to make your money go a long way!


1) Work out your expenditure. So you know exactly how much money you have coming in and how much you can take out. If you know your weekly budget, you will less likely to overspend.

2) Make an ISA or savings account. Search for high interest rates, put a large sum away for a year or two. And when the times up.....don't touch it! Leave your money there, add to it and extend your ISA to another year! You will forget it's even there, and will be very happy to have the extra money saved up for your future!

3) Leave your debit cards at home. Take a pre packed lunch to uni or work to make absolutely sure you will not spend any money!

4) Walk everywhere! Fed up of paying for a stressful tube or bus ride? Grab your trainers and walk to work to clear your mind and body before you start your working day!

5) Turn off your heating and layer up! You will save a lot on heating bills! Buy blankets, hot water bottles and lots of cosy hoodies to make sure you stay warm!
6) Buy own brand products like Asda's own brand. While yes it's not the same and your baked beans and biscuits may taste different you'll be laughing when you have extra money saved in your pocket!

7) Make sure to cancel any outstanding direct debit payments you're not paying for anymore! The gym, your old flats heating bill.... Save your time and money and go straight to the bank to cancel them.

8) Keep your own personal piggy bank, and save up your pennies for a rainy day or when you want to buy something special!

9) Start paying with cash. Some people don't realise how much they are spending with a debit card... If you want to know just how much you spend then start paying with physical money, keeping cash on you. Pretty soon you will be more aware and hate the sight of spending your cash!

10) Finally, check out amazing deals, discounts and free stuff on offer for food, clothes, beauty products and many more at studentbeans.com 

Start budgeting your money today and have the satisfaction of knowing you can afford to go on that dream holiday you've always longed for or buy that brand new laptop you have been dying to purchase!